Håndtering af personsager

(An english version will be added soon)

En personsag er som udgangspunkt at en person har udført upassende opførsel(eller brud på dansk lovgivning). Dette vil blive behandlet som skrevet i dette dokument.

Når du deltager i Wonder Studios-aktiviteter har du altid mulighed for at kontakte organisationen omkring en konkret hændelse og få hjælp og støtte. Hvis du er utryg ved at deltage i en Wonder studios aktivitet eller hvis du har været udsat for en ubehagelig oplevelse i forbindelse med en anden person på Wonderland har vi en procedure klar for at håndtere det. Hvis det det svært for dig at tage kontakt alene, er du velkommen til at få en anden til at tage kontakten. I det tilfælde skal vi se en fuldmagt fra dig, så vi er sikre på, du ønsker sagen indberetter. En fuldmagt kan være en email eller sms fra dig, hvor du fortælle os, at du er indforstået med, den anden person indberetter din sag.


Sådan gør du – under et arrangement

 1. Har du oplevet noget du ønsker at indberette, er det ofte mest effektive at få det behandlet tættest muligt hvor det er sket. Dels for hurtig behandling, men også for at dem som skal hjælpe dig kan få det bedst mulige indblik i situation.
 2. Kontakt derfor en tryghedsvært (som vi bestræber os efter at have til alle arrangementer). Er der ikke sådanne, kontakt da en arrangør eller sikkerhedspersonale.
 3. På den måde sikrer vi, at du bliver set og hørt hurtigst muligt.

Ønsker du at indberette sagen til nogen uden for arrangementet kan du i stedet gøre som beskrevet i “Sådan gør du – før eller efter et arrangement”, hvor sagen vil blive behandlet efter arrangementet.

Bemærk nogle af vores aktiviteter har et udvidet sikkerheds retningslinjer der ligger ud over foreningens egne. Find dette hvor øvrig info om arrangementet er.

Alle sager, der behandles til et arrangement, vil blive sendt til bestyrelses safe-mail.


Sådan gør du – før eller efter et arrangement

 1. Skriv til Tryghedsudvalget på safe@wonderstudios.dk
 2. Den bliver behandlet på næstkommende møde i Tryghedsudvalget der behandler sagen og tager eventuel kontakt til indvolverede.
 3. Efterfølgende orienteres bestyrelsen om sagen med en anbefaling til handling. Dette kan være om der er brug for at få udsendt advarsler og i værste tilfælde karantæner for brud på foreningens eller aktivitetens retningslinjer for sikker deltagelse.
 4. Bestyrelsen mødes hver måned, men hvis sagen vurderes som akut, mødes vi ekstraordinært.

Du kan altid vælge at kontakte Bestyrelsen direkte på contact@wonderstudios.dk

Vores process

Fortrolighed

Bestyrelsen og arrangører arbejder ud fra et fortroligheds princip. Det betyder at vi ikke fortæller udefrakommende om, hvem der har henvende sig til os. I tilfælde af anklager mod navngivne personer, vil vi som udgangspunkt høre begge parter og om nødvendigt også eventuelle vidner i sagen. Dette skridt er nødvendigt for, at vi kan træffe en beslutning på et ordentligt grundlag.

Bestyrelsen kommenterer ikke personsager offentlig, men vi forbeholder os retten til at underrette hovedarrangøren og sikkerheds ansvarlig for aktiviteten.

Risikovurdering

Når bestyrelsen håndterer en personsag, laver vi en risikovurdering på den person, du har henvendt dig om. Vi vurdere, om det er sandsynligt, personen vil gentage sin uønskede handling i foreningen. Vi ser blandt andet på:

 • Er der en straffesag i gang på sagen med sigtelse, eller ligger der en afgørelse fra en domstol?
 • Har personen en historik for at opføre sig som anmeldt?
 • Alvorsgraden, samt frekvens af, hvad du har oplevet eller er bange for kan ske.
 • Ønske om at indgå i dialog og finde en løsning (såsom at deltage i konfliktmægling, se nedenfor)

Vi ser det som skærpende omstændigheder, når en bestyrelse/arrangør/NPC/holdleder eller anden ansvarlig person er involveret, eller hvis en mindreårig person er involveret.

Vores beslutning

Når der er truffet en afgørelse i den personsag, du er involveret i, vil du modtage en skriftlig besked om bestyrelsens beslutning.

Konfliktmægling

Vi vil altid gerne hjælpe og hvis der er brug for konfliktmægling, vil vi gøre vores bedste for at bidrage til at facilitere dette. Her har både du og den anden part ret til en bisidder eller en stedfortræder. Et eventuelt konflikt mæglingsmøde kan både foregå fysisk eller digitalt. For at konfliktmægling kan starte kræver det alle parter ønsker det.

En løsning kan f.eks. være at personen holder sig for at kontakte dig når I begge deltager i foreningens aktiviteter.

Hvis det vurderes at en person er en risiko for medlemmer, frivillige eller andre personer der er til aktiviteten, vil personen blive kontaktet og bedt om at ændring sin væremåde til aktiviteterne eller blive sat i karantæne i 1-3 år.

Vi kan ikke klare alt

Da vi er frivillige er der en anerkendelse af at vi ikke kan løse alle problemer, og vil søge ekstern hjælp hvis nødvendigt fks, https://offerraadgivning.dk/

Selv om vi ikke kan udtale os om folks privat sager har vi stadig en indberetningspligt i forhold til grov overtrædelse af dansk straffelov.

Inhabil

Medlemmer af udvalget/bestyrelsen kan meldes inhabil. I tilfælde af inhabilitet vil det betyde at personen ikke kan deltage til beslutning processes.

 • Inhabilitet kan være hvis.
 • Medlemmet er en del af sagen.
 • Medlemmet er i familie eller i forhold med involverede parter.

Det kan forekomme at en person melder sig selv inhabil af andre årsager.

Udmelding af afgørelse til parterne

Hvis der træffer en afgørelse, udsendes et skriv til parterne. Dette opsummerer sagen og beskriver hvad der er afgørelsen, og hvad afgørelsen består i.

Hvor længe gemmer vi din sag?

Vi gemmer henvendelser og relevante information for sager i op til 5 år, for at kunne bedømme om brud på vores regler for sikker deltagelse bliver overtrådt igen efter en karantæne.

Baggrund for denne process

Vi henviser til foreningens retningslinjer for udelukkelse her

Trygheds Udvalget

Asger Deleuran Müller(mail ansvarlig)

Kaare Husmann

Daniel Møbjerg

Daniel Regin Mortensen

Rasmus Bjørnskov-Bartholdy

Som udgangspunkt vil trygheds udvalget af mindst 1 bestyrelsesmedlem, 1 fra projektet som klagen omhandler(Sunfall, Cyberpunk etc.)

Foreningens retningslinjer for god opførsel i foreningen

 1. Hvis en anden deltager beder dig om at stoppe, så stop og lyt.
 2. Respekter andres grænser, selvom de er anderledes end dine.
 3. Konfronter dine med deltagere, hvis du ser dem opføre sig på en måde, der strider mod vores foreningens retningslinjer.
 4. Bliv ikke for beruset til vores aktiviteter.
 5. Søg samtykke fra den anden part, før du involverer romantisk og seksualitet til aktiviteter.
 6. Giv klart og ærligt “Ja” eller “Nej”, hvis du bliver bedt om samtykke.