Vilkår og betingelser

Velkommen til Wonder studios!

Disse vilkår og betingelser skitserer reglerne og reglerne for brugen af Wonder studios’ hjemmeside, som er placeret på www.wonderstudios.dk.

Ved at gå ind på denne hjemmeside antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Fortsæt ikke med at bruge Wonder studios, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er angivet på denne side.

Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæring og ansvarsfraskrivelse og alle aftaler: “Kunde”, “dig” og “din” refererer til dig, den person, der logger på denne hjemmeside og er i overensstemmelse med virksomhedens vilkår og betingelser. “Virksomheden”, “Os selv”, “Vi”, “Vores” og “Os”, refererer til vores virksomhed. “Part”, “Parter” eller “Os”, refererer til både Kunden og os selv. Alle vilkår refererer til tilbuddet, accepten og modydelsen af betaling, der er nødvendig for at gennemføre processen med vores assistance til kunden på den mest passende måde med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til leveringen af virksomhedens angivne tjenester, i i overensstemmelse med og underlagt gældende dansk lovgivning. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, store bogstaver og/eller han/hun eller de, opfattes som udskiftelige og derfor henvise til det samme.

Cookies

Vi anvender brugen af cookies. Ved at tilgå Wonder studios accepterede du at bruge cookies i overensstemmelse med Wonder studios’ privatlivspolitik.

De fleste interaktive websteder bruger cookies til at lade os hente brugerens detaljer for hvert besøg. Cookies bruges af vores hjemmeside for at aktivere funktionaliteten af visse områder for at gøre det nemmere for folk, der besøger vores hjemmeside. Nogle af vores tilknyttede/annonceringspartnere kan også bruge cookies.

License

Medmindre andet er angivet, ejer Wonder studios og/eller dets licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på Wonder studios. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt. Du kan få adgang til dette fra Wonder studios til dit eget personlige brug, underlagt begrænsninger angivet i disse vilkår og betingelser.

Du må ikke:

 • Genudgiv materiale fra Wonder studios
 • Sælg, leje eller underlicenser materiale fra Wonder studios
 • Gengiv, dupliker eller kopier materiale fra Wonder studios
 • Videredistribuer indhold fra Wonder Studios
 • Denne aftale begynder på datoen herfor.

Dele af denne hjemmeside giver brugere mulighed for at poste og udveksle meninger og information i visse områder af hjemmesiden. Wonder studios filtrerer, redigerer, offentliggør eller anmelder ikke kommentarer før deres tilstedeværelse på hjemmesiden. Kommentarer afspejler ikke synspunkter og meninger fra Wonder studios, dets agenter og/eller tilknyttede selskaber. Kommentarer afspejler synspunkter og meninger fra den person, der poster deres synspunkter og meninger. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende love, er Wonder studios ikke ansvarlige for kommentarerne eller for noget ansvar, skader eller udgifter forårsaget og/eller lidt som følge af enhver brug af og/eller udstationering af og/eller fremkomst af kommentarerne på denne hjemmeside.

Wonder studios forbeholder sig retten til at overvåge alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer, som kan betragtes som upassende, stødende eller forårsage et brud på disse vilkår og betingelser.

Du garanterer og repræsenterer, at:

 • Du er berettiget til at skrive kommentarerne på vores hjemmeside og har alle nødvendige licenser og samtykker til at gøre det;
 • Kommentarerne invaderer ikke nogen intellektuel ejendomsret, herunder uden begrænsning ophavsret, patent eller varemærke tilhørende nogen tredjepart;
 • Kommentarerne indeholder ikke noget ærekrænkende, injurierende, stødende, usømmeligt eller på anden måde ulovligt materiale, som er en krænkelse af privatlivets fred
 • Kommentarer vil ikke blive brugt til at anmode om eller promovere forretninger eller tilpassede eller præsentere kommercielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du giver hermed Wonder studios en ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, redigere og autorisere andre til at bruge, reproducere og redigere enhver af dine kommentarer i enhver og alle former, formater eller medier.

Hyperlink til vores indhold

Følgende organisationer kan linke til vores hjemmeside uden forudgående skriftlig godkendelse:

 • Regerings kontorer;
 • Søgemaskiner;
 • Nyhedsorganisationer;
 • Online katalogdistributører kan linke til vores hjemmeside på samme måde som de hyperlinker til hjemmesider for andre børsnoterede virksomheder; og
 • Systemdækkende akkrediterede virksomheder undtagen opfordring til non-profit organisationer, velgørende indkøbscentre og velgørende fundraising-grupper, som muligvis ikke hyperlinker til vores websted.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til anden hjemmesideinformation, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt indebærer sponsorering, godkendelse eller godkendelse af den linkende part og dennes produkter og/eller tjenester; og (c) passer ind i konteksten af den linkende parts websted.

Vi kan overveje og godkende andre linkanmodninger fra følgende typer organisationer:

 • almindeligt kendte forbruger- og/eller forretningsinformationskilder;
 • dot.com-fællesskabswebsteder;
 • foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørende organisationer;
 • online katalogdistributører;
 • internetportaler;
 • regnskabs-, advokat- og konsulentvirksomheder; og
 • uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger.

Vi vil godkende linkanmodninger fra disse organisationer, hvis vi beslutter, at: (a) linket ikke ville få os til at se ugunstigt ud for os selv eller vores akkrediterede virksomheder; (b) organisationen ikke har nogen negative fortegnelser hos os; (c) fordelen for os ved hyperlinkets synlighed kompenserer fraværet af Wonder studios, og (d) linket er i sammenhæng med generel ressourceinformation.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller godkendelse af den tilknyttede part og dennes produkter eller tjenester; og (c) passer ind i konteksten af den linkende parts websted.

Hvis du er en af de organisationer, der er anført i afsnit 2 ovenfor og er interesseret i at linke til vores hjemmeside, skal du informere os ved at sende en e-mail til Wonder studios. Inkluder venligst dit navn, din organisations navn, kontaktoplysninger samt webadressen på dit websted, en liste over eventuelle webadresser, hvorfra du har til hensigt at linke til vores websted, og en liste over de webadresser på vores websted, som du gerne vil link. Vent 2-3 uger på svar.

Godkendte organisationer kan hyperlinke til vores hjemmeside som følger:

Ved brug af vores firmanavn; eller

Ved at bruge den ensartede ressource locator, der er knyttet til; eller

Ved at bruge enhver anden beskrivelse af vores hjemmeside, der linkes til, giver det mening inden for konteksten og formatet af indholdet på den linkende parts side.

Ingen brug af Wonder Studios’ logo eller andre kunstværker vil være tilladt til link uden en varemærkelicensaftale.

Indholdsansvar

Vi kan ikke holdes ansvarlige for noget indhold, der vises på din hjemmeside. Du accepterer at beskytte og forsvare os mod alle krav, der rejser sig på din hjemmeside. Der må ikke vises nogen links på nogen hjemmeside, der kan fortolkes som injurierende, uanstændig eller kriminel, eller som krænker, på anden måde krænker eller fortaler for krænkelse eller anden krænkelse af tredjeparts rettigheder.

Privatliv

Læs mere her

Rettighedsforbehold

Vi forbeholder os retten til at anmode dig om at fjerne alle links eller ethvert specifikt link til vores hjemmeside. Du godkender straks at fjerne alle links til vores hjemmeside efter anmodning. Vi forbeholder os også retten til at ændre disse vilkår og betingelser og dens linkpolitik til enhver tid. Ved løbende at linke til vores hjemmeside, accepterer du at være bundet til og følge disse linkningsvilkår og -betingelser.

Fjernelse af links fra vores hjemmeside

Hvis du finder et link på vores hjemmeside, der er stødende af en eller anden grund, er du fri til at kontakte og informere os til enhver tid. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi er ikke forpligtet til eller at svare dig direkte.

Vi sikrer ikke, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, vi garanterer ikke for fuldstændigheden eller nøjagtigheden; Vi lover heller ikke at sikre, at hjemmesiden forbliver tilgængelig, eller at materialet på hjemmesiden holdes ajour.

Disclaimer

I det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle repræsentationer, garantier og betingelser i forbindelse med vores hjemmeside og brugen af denne hjemmeside. Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:

 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for dødsfald eller personskade;
 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for bedrageri eller svigagtig vildledning;
 • begrænse ethvert af vores eller dine forpligtelser på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller
 • udelukke ethvert af vores eller dine forpligtelser, som muligvis ikke er udelukket i henhold til gældende lovgivning.

De begrænsninger og forbud mod ansvar, der er angivet i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; og (b) regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, erstatningsansvar og for brud på lovbestemte pligter.

Så længe hjemmesiden og informationerne og tjenesterne på hjemmesiden leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

Betaling

Pricer og gebyrer

Alle priser indeholder ikke moms og andre afgifter, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

Prisen på billetterne og tilføjelserne, servicen eller produktet trækkes fra kundens valgte kreditkort , når ordren er bekræftet.

Levering

Alle digitale billetter leveres som pdf til kundens e-mail ved vellykket betaling. Nogle tilføjelser kan være fysiske og leveres efterfølgende som defineret på produktet.

Anullering

Efter “Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2, jf. § 9, stk. 2, stk. 2a”, er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Billet- og administrationsgebyrer kan ikke refunderes.

Organisering og aflysning af arrangementer

Wonder studios eller begivenheden forbeholder sig retten til at annullere et køb af en billet eller tilføjelser til enhver tid.

Manglende billet

Mister du din billet, så kontakt os på invoice@wonderstudios.dk, så forsøger vi at finde din billet i vores system.

Ansvarsbegrænsning

Wonder studios kan ikke holdes ansvarlig for tabte data som følge af systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt af underleverandørsystemer eller lignende.

Wonder studios erstatningsansvar er begrænset til tilfælde, hvor organisationen har udvist grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse. Ansvar omfatter i intet tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder eksempelvis driftstab, tabt avance, tab af data, tab af goodwill eller lignende.

Force majeure

Hvis uventede og ekstraordinære omstændigheder indtræffer uden for parternes kontrol, og som parterne ikke burde have taget hensyn til ved aftalens indgåelse, og heller ikke burde have undgået eller overvundet, herunder strejker, lock-outs, krig, IT-nedbrud, mv., er aftalens rettigheder og forpligtelser suspenderet for parterne i force majeure-perioden.

Hver part er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og dermed overholde sin tabsbegrænsende forpligtelse.

Klager

Klager over køb gennem vores hjemmeside, som ikke kan løses i mindelighed mellem Fritiddk og kunden, kan i nogle tilfælde indbringes af kunden til Center for Klage, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, http : //www.forbrug. com / Klage, og derefter Forbrugerklagenævnet, samme adresse, samt klager kan bringes til EU’s nye online klageplatform, Online Dispute Resolution (ODR), http://ec.europa.eu/odr.

Wonder studios support: contact@wonderstudios.dk

Tvister

Tvister mellem arrangøren, billetkøberen og/eller Wonder studios behandles i henhold til dansk lovgivning af Københavns Kommune som passende mødested.

Overførsel af billetter

Som regel kan du ikke overføre billetter eller tilføjelser til andre deltagere, medmindre arrangørerne for arrangementerne allerede har godkendt det.

Kontakt venligst eventarrangørerne for mere information.